Strefa Zdrowia

Organizator III edycji targów sportowych Vital Sport Arena zaprasza na bezpłatne konsultacje i badania w ramach Strefy Zdrowia.

 

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.
 • Możliwość honorowego oddania krwi.
Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki, a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie, bezpieczne, a także w miłej i przyjaznej atmosferze.
 
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.
 • Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących.
 • Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez telefony komórkowe.
 • Stanowisko informacyjne - zdrowy styl życia, profilaktyka chorób odkleszczowych, profilaktyka uzależnień od dopalaczy, alkoholu i tytoniu.
 
3. One Day Clinic SP. Z O.O. SP. K.
 • Bezpłatne porady i konsultacje leczenia zaćmy. 
Zdolność widzenia osoby z zaćmą porównać można do bardzo rozmazanego, nieudanego zdjęcia, które jest całkowicie nieostre na całej swojej szerokości. W przypadku zaćmy warstwowej jedynie obwód pola widzenia jest przejrzysty. Najczęściej występuje ona w postaci zaćmy wrodzonej. Główną istotą choroby jest swoiste zaćmienie i zmętnienie soczewki, co w konsekwencji prowadzi do jej nieprawidłowego działania w całym układzie optycznym, jakim jest ludzkie oko. Niestety, zmętnienie soczewki wypływa naturalnie z jej starzenia się, czasami jedynie jest skutkiem innych czynników zewnętrznych czy chorobowych (np. cukrzycy).
Główną i najczęstszą przyczyną powstawania zaćmy jest proces starzenia się i jest to około 95% przypadków. Po czterdziestym roku życia soczewka traci swoją elastyczność, a choroba rozwija się bardzo wolno i bezboleśnie przez lata. Choroba może objąć jedno około lub obydwa, a poziom postępu choroby może być różny.
 
4. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ.
 • Mammobus.
Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, znacznie rzadziej umierają z powodu raka piersi. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, w tym mammografię. Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (które nie wykonywały profilaktycznego badania mammograficznego od dwóch lat).
 
5. PCK Ostróda:
 • Pierwsza pomoc dzieci i dorosłych.
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.
 • Pomiar ciśnienia.
 
6. Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie.
 • Konsultacje cytologiczne / Prelekcja prozdrowotna.
Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej jest organizacją młodą, ale działającą bardzo dynamicznie. Jej główne cele to edukacja mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej, spraw społecznych i kultury. Organizuje wydarzenia kulturalne, konferencje, debaty, prowadzi kampanie społeczne i edukacyjne.
 
7. ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.
 • Słuchobus, konsultacje i profilaktyka słuchu.
Badanie słuchu jest badaniem bezinwazyjnym, pozwalającym określić próg słyszenia. Próg słyszenia to taki poziom, na którym zaczynamy słyszeć dźwięki o różnej częstotliwości.
Za pomocą podawania dźwięków możemy sprawdzić czy pacjent je słyszy. Możemy wtedy stwierdzić czy mamy dobry słuch (próg słyszenia mieści się w normie), czy też jest pogorszony i wymaga dalszych konsultacji.
Badanie słuchu polega na zasygnalizowaniu akustykowi, w którym momencie zaczynamy podawany słyszeć dźwięk. Badanie słuchu jest całkowicie bezbolesne i nie jest nieprzyjemne. Podstawowe badanie słuchu trwa około 15 minut, natomiast badanie kompleksowe może trwać do 30 minut.
 
8. Poradnia Odchudzania i Odżywiania VICTUS.
 • Analiza składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym TANITA BC 420MA. 
Jest to badanie dla wszystkich, którzy interesują się zdrowiem. Dla tych, którzy dbają o swoją sylwetkę i kondycję, ćwiczą i są aktywni, ale również dla osób, którym trudno utrzymać prawidłową masę ciała mimo podejmowanych działań, oraz dla osób z dużą nadwagą. Badanie to pokazuje, w jakiej kondycji zdrowotnej jest organizm, pozwala stwierdzić nieprawidłowości w strukturze ciała prowadzące do zaburzeń metabolicznych i szeregu chorób cywilizacyjnych. 
 
9. Powiatowy Zespół  Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.
 • Pomiar BMI i ciężaru ciała.
Według Światowej Organizacji Zdrowia prawidłowy BMI oscyluje pomiędzy 18,6 – 24,9. Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.
 • Konsultacja dietetyka i pielęgniarki w zakresie cukrzycy.
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną związaną z zaburzeniem przemiany węglowodanów w organizmie. Węglowodany to po prostu cukry, nieodzowny składnik każdej diety. Najważniejszym z nich, z punktu widzenia fizjologii naszego ciała, jest glukoza. U zdrowego człowieka za prawidłową gospodarkę cukrami odpowiada przede wszystkim insulina. Jest to hormon wydzielany przez tzw. komórki ß wysp trzustki. Insulina, działając na receptory znajdujące się w tkankach obwodowych naszego ciała, powoduje zwiększenie wychwytu glukozy z krwi przez komórki organizmu. Skutkiem jest spadek stężenia glukozy w krwiobiegu i nasilenie zużywania tego węglowodanu w procesach wewnątrzkomórkowych. Jednocześnie insulina hamuje transformację tłuszczów i białek do glukozy. Gdy nastąpi defekt wydzielania lub działania insuliny prowadzący do hiperglikemii (nadmiernego stężenia glukozy we krwi), rozwija się cukrzyca.
 
Bilety dostępne są TUTAJ lub w dniu wydarzenia przy kasach.