Zapraszamy na bezpłatne badania w ramach biletu wstępu

Przypominamy, że organizator III edycji targów sportowych Vital Sport Arena zaprasza w cenie biletu na bezpłatne konsultacje i badania w ramach Strefy Zdrowia:
 
1. Możliwość honorowego oddania krwi (RCKiK Olsztyn).
2. Rejestracja dawców szpiku (Fundacja DKMS).
3. Mammobus - badanie piersi dla kobiet pomiędzy 50 a 69 r.ż. (które nie wykonywały profilaktycznego badania mammograficznego od dwóch lat).
4. Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących.
4. Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez telefony komórkowe.
5. Stanowisko informacyjne - zdrowy styl życia, profilaktyka chorób odkleszczowych, profilaktyka uzależnień od dopalaczy, alkoholu i tytoniu.
6. Porady i konsultacje leczenia zaćmy. 
7. Pierwsza pomoc dzieci i dorosłych.
8. Pomiar ciśnienia.
9. Konsultacje cytologiczne.
10. Słuchobus - konsultacje i profilaktyka słuchu.
11. Analiza składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym TANITA BC 420MA (Poradnia Odchudzania i Odżywiania Victus).
12. Pomiar BMI i ciężaru ciała.
13. Konsultacja dietetyka i pielęgniarki w zakresie cukrzycy.
14. Prelekcja prozdrowotna.