Vital Sport Arena z honorowym patronatem Marszałka.

Marszałek obejmuje swoim Patronatem przedsięwzięcia, służące wykonywaniu zadań  o charakterze wojewódzkim oraz realizacji celów strategii rozwoju województwa i  programów wojewódzkich,  sprzyjające  w szczególności: promocji województwa, integracji społeczności lokalnych i regionalnych, pobudzaniu aktywności gospodarczej, rozwojowi turystyki, kultury, polityce społecznej czy ochronie środowiska. 

Cieszymy się z decyzji Marszalka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który objął honorowym patronatem Vital Sport Arena. Wydarzenie odbędzie się 18 -19 listopada 2017 r., a wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem swojej oferty na targach zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: http://vitalsportarena.pl/formularz-zapytaj-o-oferte