O zdrowym stylu życia, profilaktyce chorób odkleszczowych i profilaktyce uzależnień w Strefie Zdrowia

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przyjął nasze zaproszenie do Strefy Zdrowia naszych Targów.
Na stoisku promocyjnym Stacji zasięgniesz informacji między innymi o zdrowym stylu życia, profilaktyce chorób odkleszczowych, profilaktyce uzależnień od dopalaczy, alkoholu, tytoniu.
 
Zapraszamy.